Kết nối USB 3G với Archos internet tablet (A28/32/43/70/101 IT)


[ 28-05-2011 19:39 PM ]

Một thành viên diễn đàn Tinhte.com đã thực hành thành công theo hương dẫn của XDA-developers.com

 

Kết nối USB 3G với Archos internet tablet (A28/32/43/70/101 IT)

 

Yêu cầu cẩn thận và làm chính xác từng bước sau

Những phần yêu cầu bắt buộc :
1. Archos đã cài đặt Uruk-droid 0.4.1 (đã bao gồm app Terminal Emulator, or ConnectBot )
2. USB 3G: 1 số loại đã được XDA forum thử nghiệm Huawei E153/E1550/E1552/E1691 E173/E176, ZTE MF190...
3. Đã có app Root Explore

Các bước để có 3G cho archos (thử nghiệm trên Archos 101) :

Bước 1: Tải file 3Gsupport-0.4.zip theo link sau http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=940470 và bỏ file vào archos với thư mục sau /sdcard (sử dụng root explore). Mở terminal emulator, đánh câu lệnh sau : 
# Su 
# cp /system/bin/tether_start_usb.sh /system/bin/tether_start_usb.sh.ORIGINAL
# cp /system/bin/tether_stop.sh /system/bin/tether_stop.sh.ORIGINAL
# Su
# cp /sdcard/3Gsupport-0.4.tar.gz / 
# cd /
# tar -zvxf 3Gsupport-0.4.tar.gz

Bước 2: Vào terminal emulator đánh câu lệnh sau:
# Su
Rồi gắn USB 3G vào archos, kiên nhẫn đợi khoảng 20s archos nhận tín hiệu USB 3G, tiếp tục đánh lệnh sau :
# /system/xbin/3Gmodem_detect.sh
Sau đó nó sẽ hiện tiếp tục ra bảng thông số sau :
Supported USB device found ........ VendorID: 12d1 - ProductID: 1446
New VendorID: 12d1
New ProductID not detected in usb-modeswitch config file. Try to detect it later !
Switching device to usbserial mode !
Looking for target devices ...
No devices in target mode or class found
Looking for default devices ...
Found devices in default mode, class or configuration (1)
Accessing device 004 on bus 002 ...
Getting the current device configuration ...
OK, got current device configuration (1)
Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Inquiring device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
OK, driver found ("usb-storage")
OK, driver "usb-storage" detached

SCSI inquiry data (for identification)
-------------------------
Vendor String: HUAWEI
Model String: Mass Storage
Revision String: 2.31
-------------------------
USB description data (for identification)
-------------------------
Manufacturer: HUAWEI Technology
Product: HUAWEI Mobile
Serial No.: not provided
-------------------------
Setting up communication with interface 0 ...
Using endpoint 0x01 for message sending ...
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ...
OK, message successfully sent
Resetting response endpoint 0x81
Error resetting endpoint: -110
Resetting message endpoint 0x01
Error resetting endpoint: -19
Device is gone, skipping any further commands

Checking for mode switch (max. 20 times, once per second) ...
Searching for target devices ...
Searching for target devices ...

Found target device, now opening
Found correct target device

Mode switch succeeded. Bye.

Detected ProductID of a switched device: 140c
USB device VendorID: 12d1 ProdID: 140c. Probing serial mode
usbserial.ko module registered and /dev/ttyUSB{X} device nodes created sucessfully.
Writing default configuration to '/data/local.prop' file .....Done.

Nếu hiện dòng thông báo trên thì chính xác là USB 3G của bạn đã được kích hoạt.
Tiến hành reboot lại máy và không được tháo USB 3G.

Bước 3:
Sau khi reboot bạn disconnect USB 3G và tháo USB 3G, không được gắn bất kỳ thiết bị nào nữa qua cổng USB, nếu bạn đã có profile trong cellphone tethering rồi thì hãy xóa đi và tạo profile mới.

Đối với viettel thì thông số profile như sau :
APN : v-internet
User: bỏ trống
Pass : bỏ trống

Tạo profile xong thì bạn nhấn vào tether và tắt tether đi
Lúc này bạn vào root explore để mở file tether_start với chế độ "view in text" trong thư mục sau /data/tether_start 
Bạn sẽ thấy như sau :
TIMEOUT 5
ECHO ON
ABORT BUSY
ABORT ERROR
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT VOICE
ABORT 'NO DIALTONE'
ABORT 'NO DIAL TONE'
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT DELAYED
TIMEOUT 12
'' ATZ
OK AT+CGDCONT=1,"IP",""
OK ATD*99#
TIMEOUT 120
CONNECT ''

Xong các bước trên , kết nối USB 3G vào archos, đợi 20s vào terminal emulator đánh câu lệnh sau :
# Su
# /system/xbin/3Gmodem_init.sh
# /system/bin/pppd /dev/ttyUSB0 460800 debug mtu 1280 mru 1280 name password call tether

Reboot lại máy và gắn USB 3G với archos, tether mà máy thông báo "Unenable tether" thì vào terminal emulator đánh câu lệnh sau :
# Su
# /system/xbin/3Gmodem_detect.sh
Tether lại (phương án này để chữa cháy khi mà bạn bị lỗi trong quá trình làm)

Nếu không được thì hãy tự tham khảo theo link http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=940470

 

Theo Tinh tế

  Xem tiếp...
SẢN PHẨM MỚI