Archos Smart Home phone kỳ lạ là một phần điện thoại DECT, một phần máy tính bảng


[ 27-12-2011 16:05 PM ]

Archos đã thông qua thiết bị trên, gọi là điện thoại nhà thông minh, thông qua FCC . Và sau khi xem xét hồ sơ của FCC, chúng tôi vẫn không thực sự chắc chắn điều này không có gì. Báo cáo thử nghiệm của FCC mô tả thiết bị như "một thiết bị cầm tay Internet Tablet với DECT", điện thoại nhà thông minh là một số loại hôn nhân kỳ lạ giữa một điện thoại không dây DECT và máy tính bảng

 
Archos Smart Home phone kỳ lạ là một phần điện thoại DECT, một phần máy tính bảng
 

 Hình nhãn FCC cho chúng ta nhìn rõ mặt sau của điện thoại nhà thông minh ở trên, trong khi các hình ảnh cài đặt thử nghiệm bị mờ mặt trước của thiết bị. Dựa trên mô tả của điện thoại nhà thông minh, chúng tôi đoán đây là một thiết bị điện thoại tại nhà với một tablet hiển thị contact và dữ liệu người gọi đến. Báo cáo FCC không thảo luận nhiều về khía cạnh máy tính bảng của hệ thống điện thoại nhà thông minh, nhưng chúng tôi dự đoán thiết bị này sẽ được xuất hiện trong thời gian gần đây

Theo Wireless Goodness

 

  Xem tiếp...
ĐẶT HÀNG NHIỀU NHẤT