TV Connect - Bằng sáng chế mới - Thiết bị điện tử quản lý đầu ra video hiển thị trên màn hình TV


[ 18-01-2013 22:19 PM ]

Với Bằng sáng chế này Archos nhằm đáp ứng các hạn chế cố hữu trong thị trường TV: mức phí thay thế thấp, do đó hạn chế khả năng của các nhà sản xuất để nhanh chóng mở rộng thị phần truyền hình với những chức năng mới.

Mục tiêu của sáng chế này là để xác định một công nghệ được cấp bằng sáng chế, bổ sung thêm các dịch vụ mới (ở đây camera và internet là chính) của truyền hình hiện có, vai trò cơ bản của TV Connect mới.

 
TV Connect - Bằng sáng chế mới - Thiết bị điện tử quản lý đầu ra video hiển thị trên màn hình TV

Các mục tiêu của sáng chế :  

  • Cung cấp một giải pháp đơn giản và ít tốn kém triển khai các dịch vụ mới trên kết nối TV truyền hình kinh điển. 
  • Đề xuất một giải pháp để thêm các dịch vụ internet ngoài các dịch vụ truyền thống TV  
  • Đơn giản hóa và giảm thiểu sự phức tạp của kết nối truyền hình  
  • Đề xuất một giải pháp thêm dịch vụ DLNA hay "MediaBox"  
  • Đề xuất một giao diện người dùng mới liên quan đến việc khai thác của camera
 
TV Connect - Bằng sáng chế mới - Thiết bị điện tử quản lý đầu ra video hiển thị trên màn hình TV

 

Theo archoslounge.net

 

  Xem tiếp...
KHUYẾN MÃI