Archos TV Connect CPU OMAP4470 webcam HD, Remote Bluetooth


[ 13-01-2013 09:29 AM ]

Archos ra mắt TV Set-top-box mới hệ thống dựa trên CPU lõi kép Texas Instruments OMAP4470, GPU SGX544, một webcam HD, Ethernet, cổng ra HDMI, USB Host, Bluetooth 4.0 hỗ trợ công suất thấp, (hỗ trợ Miracast), chạy Android 4.1 và tất cả mọi thứ mà cũng chạy trên Archos GEN 10 mới nhất 101/97 XS. Bạn có thể sử dụng remote Archos Bluetooth 4.0 mới và bất kỳ bộ điều khiển game Bluetooth khác từ Xbox360/PS3/Wii, bàn phím Bluetooth hoặc RF/USB và chuột điều khiển.

 
 

Theo armdevices.net

  Xem tiếp...
SẢN PHẨM MỚI