Archos Gamepad $169 có sẵn ở Mỹ bắt đầu vào tháng 2/2013


[ 13-01-2013 09:27 AM ]

Phil Geldard của Archos USA cho biết ngày phát hành của Archos GamePad trên thị trường Mỹ dự kiến tháng 2/2013 bán với giá $169 MSRP. Archos đã cố gắng tăng khối lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu rất lớn trên toàn thế giới, một sản phẩm thực sự cool. Tôi biết & sẽ chơi tất cả game N64 yêu thích của tôi trên thiết bị này trong những tháng tới, cũng như bất kỳ game Android mới thực sự mát mẻ mà tôi có thể tìm thấy.

 
 


Theo Charbax

  Xem tiếp...
KHUYẾN MÃI